Τηλ: +30 2410 531217 | Κιν: +30 6931 526 464

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Το φροντιστήριό μας εγκαινιάζει μια νέα εποχή στο τομέα της επικοινωνίας των καθηγητών με τους γονείς και τους μαθητές. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους μαθητές, με τη χρήση ενός κωδικού (μοναδικού για κάθε μαθητή), θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης μαθημάτων μέσω διαδικτύου, διατύπωση αποριών σε συγκεκριμένους καθηγητές και γενικά θα υφίσταται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

Θέλουμε να είστε σίγουροι ότι είμαστε πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα σπουδών μας, καθώς και για ό,τι καινούριο παρουσιαστεί στο νέο θεσμό των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ., γιατί παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η σωστή προσπάθεια μαζί με την σωστή προετοιμασία είναι το μυστικό της επιτυχίας. Χωρίς πολύ άγχος και με την ενδεικνυόμενη βοήθεια να είστε βέβαιοι ότι η πόρτα των Α.Ε.Ι. & Στρατιωτικών Σχολών θα αρχίσει να ανοίγεται διάπλατα μπροστά σας.


Η πλατφόρμα edu4schools

Η πλατφόρμα edu4schools αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή εκπαιδευόμενου. Ειδικότερα, επιτρέπει στον εκπαιδευτή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.